Úhrada školného a stravného

 

Školné - poplatek za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Pro školní rok 2020/2021 je výše poplatku stanovena na 500 ­Kč/měsíc.

Úhradu prosím provádějte příkazem na účet MŠ.
č. účtu: 270983289/0300 – uveďte příjmení a jméno dítěte a období za které platíte.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně.

Děti s odkladem školní docházky poplatek již nehradí.

 

(viz. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 14/2004 Sb.)

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY. V ŠATNÁCH JSOU K DISPOZICI SLOŽENKY.

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE (např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

_______________________________________________________________________________

 

Úhrada stravného

 

Částku k platbě si můžete zjistit:

  1.  na  www.strava.cz v druhé polovině srpna
  2. poslední týden v srpnu v kanceláři školní jídelny.

 

Číslo účtu najdete na www.strava.cz

Nebo Vám bude sděleno v kanceláři školní jídelny. Číslo účtu nebude sdělováno telefonicky.

 

________________________________________________________________________________                                                                                                 

 

Přihlašování nových žáčků MŠ ke stravování ve školní jídelně

 

Rodiče nově zapsaných  žáků  MŠ musí osobně přijít do školní jídelny své děti přihlásit. Je nutno vyplnit potřebné údaje k placení stravného a další komunikaci. Prosím přineste s sebou číslo vašeho účtu, z kterého budete platit stravné.

 

Případné dotazy na  telefonním čísle: 321 793 374 školní jídelna od 8.00 hod do 13.00 hod

 

                                                                      Jana Šedinová, vedoucí školní jídelny 

Kontakt

Mateřská škola Cerhenice Školská 555
Cerhenice
28102
Odhlašování dětí

Včeličky 778 080 444
Berušky 773 953 579
Sluníčka 776 897 622

Ředitelka: 731 448 468
materska.skola@cerhenice.cz