MATEŘSKÁ ŠKOLA Cerhenice


Seznam přijatých dětí ZDE
 
 
 
 

VARIABILNÍ SYMBOL

Vážení rodiče, nově prosím používejte u plateb za školné VARIABILNÍ SYMBOL.
Variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.
Děkujeme

 

Na celém území ČR platí od čtvrtka 10.9.2020 povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách!!

Netýká se dětí a zaměstnanců mateřské školy během výuky.

Pro mateřské školy neplatí žádná závažná opatření. Dále platí častější mytí rukou, časté větrání a delší pobyt venku. Při vstupu do budovy je u všech potřeba desinfekce rukou a doprovod musí mít roušku.

Pokud vaše dítě jeví příznaky respiračního onemocnění, nevoďte jej školky (případně vám bude voláno).

Doma v klidu vyléčit, není potřeba jít hned k lékaři na testy, pokud jste nebyli v kontaktu s infikovanou osobou.

9.9.2020

 

 


 

 

 

 

Informace ze školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Děti, které se stravovaly v minulém školním roce v MŠ a budou nadále navštěvovat MŠ, budou přihlášeny ke stravování od 1. 9. 2020.

Stravné zaplaťte prosím do 31. 8. 2020. Pokud máte dostatečně vysoké přeplatky z minulého školního roku, částka se Vám převedla a stravné neplaťte.

Rodiče nově přijatých dětí vyplní přihlášku ke stravování v MŠ. Přihlašovací údaje budou zaslány na jejich mail.

Částku k platbě si můžete zjistit na  www.strava.cz     

 

 
 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE ČÁSTKA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 500,-

 

PLATBY V HOTOVOSTI NEBUDOU PŘIJÍMÁNY. V ŠATNÁCH JSOU K DISPOZICI SLOŽENKY.

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM UVÁDĚJTE DŮVOD PLATBY A JMÉNO DÍTĚTE  (bez háčků a bez čárek, pokud platíte složenkou)

(např. ŠKOLNÉ NOVÁK), je to velmi důležité hlavně pokud se jména plátce a dítěte liší, či pokud platíte složenkou na poště. Děkuji

 

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ II (2019-2021)

pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012252

 

Mateřská škola Cerhenice je zapojena do projektu Šablony pro MŠ (2016-2018)

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002290

                                            

 

Kontakt

Mateřská škola Cerhenice Školská 555
Cerhenice
28102
Odhlašování dětí

Včeličky 778 080 444
Berušky 773 953 579
Sluníčka 776 897 622

Ředitelka: 731 448 468
materska.skola@cerhenice.cz